EURECA-hanke (Towards self-sustainability of EUropean REgional CAttle breeds – Euroopan paikallisten nautarotujen enestystekijät)Tausta ja tavoitteet Hankkeen EURECA
EURECA-hanke (Towards self-sustainability of EUropean REgional CAttle breeds – Euroopan paikallisten nautarotujen menestystekijät) alkoi maaliskuussa 2007. Hanke on EU AGRI GEN RES -ohjelman rahoittama ja sitä koordinoi Sipke-Joost Hiemstra Alankomaista. Hankkeeseen osallistuu tutkimusryhmiä kymmenestä Euroopan maasta. Tarkoituksena on saada toinen toisiltaan toimintamalleja paikallisten nautarotujen kehityshankkeisiin. Osallistuvista maista otettiin yhteensä 15 rotua tarkempaan arviointiin. Suomesta valitsimme roduiksi länsisuomenkarjan LSK:n ja itäsuomenkarjan ISK:n (kyytön). Näistä roduista on tehty Nauta-lehden artikkelit. Lisäksi haastattelimme samoilla kysymyksillä suomalaisia ayrshire-kasvattajia. Kysely ulotettiin myös eläinjalostusjärjestöissä, elintarviketeollisuudessa, tutkimuksessa ja kuluttaja- ja kulttuurijärjestöissä toimiville.

Julkaisuissa