Informatie Nederlandse Runderrassen
Algemeen
Regionale rundveerassen in Europa.
Hoe behouden we diversiteit
De diversiteit in de Nederlandse en Europese melkveepopulatie is de afgelopen decennia flink teruggelopen. Het Holstein Friesian ras is dominant geworden door een succesvolle selectie op melkproductie. Veel regionale runderrassen in Europa zijn voor een groot deel vervangen door een klein aantal gespecialiseerde melk- en vleesrassen. Hierdoor zijn deze regionale (dubbeldoel)rassen onder druk komen te staan, echter deze rassen zijn zowel qua genetische diversiteit als vanuit cultuurhistorisch oogpunt van grote waarde.

EURECA
Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) coƶrdineerde een vierjarige Europees project met de naam EURECA: "Towards selfsustainability of EUropan REgional CAttle breeds" (co-financiering van de Europese Commissie) dat draait om het duurzame behoud van lokale Europese runderrassen. Aan dit project deden partners uit tien Europese landen mee. Doel was om de status van lokale rassen in Europa beter te begrijpen, om factoren te identificeren die bijdragen aan het succes van rassen, en om ervaringen uit te wisselen over de ontwikkeling van effectieve strategieƫn voor het behoud van deze rassen. In het EURECA-project zijn zestien rassen uit negen landen in detail onder de loep genomen worden. Een belangrijke vraag was waarom sommige lokale rassen het goed doen, terwijl andere juist afnemen in aantal. Waarom kiest in Nederland de ene veehouder specifiek of nog steeds voor Blaarkop of MRIJ en is de andere veehouder juist van dit ras afgestapt? Naast het interviewen van veehouders en andere belanghebbenden zijn al bestaande publicaties en data geanalyseerd. Ook is in een aantal Europese landen bekeken welke rol een genenbank heeft voor het behoud van diversiteit in runderrassen. Bovendien werd in het project bekeken welke kennis, methodes en computerprogramma's beschikbaar zijn, ten behoeve van de praktische fokkerij.

Geschiedenis van de Nederlandse Rundveehouderij
Veeverbetering / Fokkerijbeleid
Nederland kent van oudsher verschillende rundveerassen of veeslagen zoals men dit destijds noemde. In 1906 werden de eigenschappen van drie veeslagen in Nederland als volgt beschreven: de zwartbonten die vooral werden gekenmerkt door de melkvorm, met een verhouding van melk- vleesgeschiktheid van 70-30; het MRIJ (Maas Rijn IJssel) met een verhouding melk- vleesgeschiktheid van 50-50; en de Groningse zwartblaren met een verhouding van 60-40. Ook de basis van de Holstein Friesian (HF) is naar Nederland terug te herleiden. Hiervoor moet men terug gaan naar het einde van de negentiende eeuw, toen nakomelingen van de Nederlandse zwartbonte stier Jacob 2, geboren in 1877, naar Amerika werden geëxporteerd. Lees meer...

Rasinformatie
MRIJ, Maas-Rijn-IJssel vee
Het MRIJ rund is een roodbont dubbeldoel ras, van oorsprong uit het rivierengebied van Nederland. Het is een zelfredzaam ras, makkelijk te managen. Lees meer...

Brandrood rund
Brandrode runderen zijn egaal diep donkerrood of bruinrood van kleur met witte aftekeningen: een witte kol, een witte buik, witte staartpunt en witte sokken. Tong en verhemelte zijn soms gepigmenteerd. Het Brandrode rund is sterk en sober, kan zich goed aanpassen en blijkt redelijk winterhard. Lees meer...

De Groninger Blaarkop
De Groninger Blaarkop is een oud Nederlands ras waarvan de eerste beschrijvingen dateren uit de veertiende eeuw. In het begin van de 20ste eeuw kwam de Blaarkop vooral voor in Groningen en in de Rijnstreek tussen Leiden en Utrecht. Lees meer...

Publicaties
Poster Koeienrassen in Nederland MRIJ, Maas-Rijn-IJssel vee
Brandrood rund

De Groninger Blaarkop

Overige

Links

Databases